საცალო ვაჭრობა

მერჩენდაიზინგი
მაღაზია
შეფუთვა
მომხმარებლის ტესტირება და
გადაწყვეტილების ანალიზი
  • ეფექტურია თუ არა პროდუქციის განლაგება?
  • მომხმარებლების აღქმული პროდუქტების რაოდენობა;
  • როგორია მყიდველის ემოციური დამოკიდებულება ცალკეულ
  • მაღაზიებთან მიმართებაში? ( ან სავაჭრო ობიექტებთან მიმართებაში)
  • რას აღიქვავს მომხმარებელი პროდუქტის შეფუთვაში? რა დეტალი რჩება შეუმჩნეველი?
  • რა კრიტერიუმებით არჩევენ მომხმარებლები სავაჭრო ობიექტებს?