პოლიტიკა

წინასაარჩევნო კამპანიები
პოლიტიკური ფიგურის პროგრამები და კამპანიები
დებატების ძირითადი თემები
პოსტერები/ბილბორდები/პოლიტიკური რეკლამები
  • როგორია ემოციური განწყობა წინასაარჩევნო აქტივობასთან დაკავშირებით?
  • ეფექტურია თუ არა ამომრჩევლებში დებატების ძირითადი თემები?
  • რა ემოციური დამოკიდებულება უჩნდება საზოგადოებას პოსტერებსა და ბილბორდების მიმართ?
  • როგორია ამომრჩევლების ჩართულობის და აქტიურობის დონე?