სერვის ცენტრები

ფინანსური სექტორი
სამედიცინო სექტორი
კვების ობიექტები
სავაჭრო ცენტრები/
გასართობი ცენტრები.
  • მომხმარებლების კმაყოფილების დონის განსაზღვრა მიღებულ მომსახურეობასთან დაკავშირებით;
  • როგორ აფასებს მომხმარებელი მიღებულ მომსახურეობას;
  • როგორია მომხმარებლის ემოციური დამოკიდებულება კონკრეტულ სერვის ცენტრთან მიმართებაში;