სრული ავტომატიზირებული ბიომეტრიული კვლევები მარკეტინგში

გამმა ნეიოროლაბი ეს არის კომბინირებული ბიომეტრიული სენსორების პირველი ქართული ლაბორატორია, რომელიც უმოკლეს დროში ზომავს მომხმარებლის ემოციურ დამოკიდებულებას სხვადასხვა სტიმულებზე.

ნეიროლაბის მოწყობილობების ინტეგრირებით საშუალება გეძლევათ გაიგოთ მომხმარებლის ემოციური აქტივობის, გამოხატვისა და ჩართულობის დონე, გაეცნოთ რეკლამის ემოციურ მეხსიერებას, რათა გამოყოთ სამიზნე აუდიტორიის ძლიერი და სუსტი მხარეები.