ბისაიდი (მომხმარებლის მხარე)გამმას ახალი პროდუქტი გთავაზობთ ქართველი მომხმარებლის ფსიქოგრაფიულ პორტრეტს.

თუ, თქვენ ხართ FMCG-ის ფინანსური სექტორის, სადაზღვევოს, ფარმაცევტული სფეროს, საცალო ვაჭრობის, საზოგადოებრივი კვების ან მსგავსი ბიზნესის წარმომაგდენელი, თქვენ შეძლებთ დაინახოთ მომხმარებლის ქცევა, ცხოვრების სტილი და ჩვევები შესყიდვების სრულ ასპექტში.

ჩვენმა გუნდმა, გამოიჩინა მაქსიმალური ძალისხმევა, რომ ეს პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი როგორც მსხვილი კომპანიებისთვის, ასევე სტარტაპერებისთვის.

პროექტის მიზანია მანძილი შეამციროს მომწოდებელსა და მყიდველს შორის.