ჩვენს შესახებგამმა არის ერთ-ერთი წამყვანი საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც 1999 წლიდან აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონში ოპერირებს. გამმას მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება და გლობალური ცოდნის ბაზრებზე წვდომა, რეგიონის მასშტაბით ჩვენი კომპანიისთვის დამატებით კონკურენტულ უპირატესობას ქმნის.

ჩვენი სერვისების სწრაფად მზარდი პორტფელი, საშუალებას გვაძლევს მეტად ღირებული მომსახურება შემოგთავაზოთ. თანამედროვე გლობალურ სამყაროში ბიზნესი საქმიანობის მკვეთრად ცვალებადი სფეროა, ამიტომ გამმა არის საუკეთესო გადაწყვეტილება თქვენს ბიზნესში არსებული პრობლემების სწორი იდენტიფიცირებისა და მომგებიანი გზით გადასაჭრელად.

ჩვენი გუნდიმსოფლიოს მასშტაბით, ჩვენი გუნდი 200-ზე მეტი პროფესიონალი კადრისგან შედგება. ორიენტირებულნი ვართ მოგაწოდოთ უახლესი ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები, ბიზნესის ეფექტიანი მართვის, გაფართოებისა და კონკურენტულუნარიანობის ზრდის პროგნოზირებისთვის.

გამმას გუნდი დახმარებათ, თქვენი ბიზნესის წინაშე არსებული კომპლექსური საკითხებისა და პრობლემების სიღრმისეული ანალიზში.

ჩვენ ვზრუნავთ, ავსახოთ რეალური ბიზნეს გარემო კავკასიის, შუა აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ამასთან, გამმა კვლევა არის ბაზრის გაზომვისა და ანალიზის ქართული სააგენტო, საერთაშორისო გამოცდილებით.