დაინახე გადაწყვეტილება იქ სადაც ხედავენ პრობლემებს

ბაზრის გაზომვისა და ანალიზის ქართული სააგენტო

ნეიროლაბი

სრული ავტომატიზირებული ბიომეტრიული კვლევები მარკეტინგში

გამმა კვლევა

ვქმნით საუკეთესო ბიზნეს გარემოს
თანამედროვე გლობალურ სამყაროში

Gamma Reporter

კომპანია „გამმას“ მიერ, განხორციელებული კვლევების მონაცემთა ბაზიდან რეპორტების გამოსატანი, მოსახერხებელი აპლიკაცია.ბუდაპეშტის ქ. #1ბ

თბილისი, საქართველო

+995 (32) 210 48 15
info@gamma-group.ge